Θάνος Σαμαράς – Γιούλα Μπούνταλη

Thanos Samaras & Youla Boudali. Still by Fragitsa Katogyritis.

“Μέρος του να ανήκεις σε µια οικογένεια είναι να συµµετέχεις στα µυστικά της. Είναι γεγονότα παλιά, που δεν γνωρίζεις αλλά που δεν έπαψαν στιγµή να υπάρχουν σιωπηρά γύρω σου όσο µεγάλωνες. Κάποια στιγµή, όµως, η σιωπή αυτή µπορεί να σπάσει και η αλήθεια να βγει στο φως. Στο σενάριο της Χώρας προέλευσης διασταυρώνονται δύο χρόνοι δράσης: στον πρώτο παρουσιάζονται τα γεγονότα που οδήγησαν µια γυναίκα να δώσει στον αδερφό της για υιοθεσία έναν από τους δυο γιους της, µε την ελπίδα ότι εκείνος µε τη γυναίκα του θα µπορούσαν να του προσφέρουν ένα καλύτερο µέλλον. Μετά την υιοθεσία το παιδί αυτό θα δει ελάχιστες φορές τη φυσική του µητέρα, θα γνωρίσει ελάχιστα τον µεγάλο του αδερφό και θα αγαπήσει σαν αδερφή του την πρώτη του ξαδέρφη. Ο δεύτερος χρόνος της ταινίας είναι το παρόν, 20 χρόνια µετά, όταν το γεγονός της υιοθεσίας αποκαλύπτεται και το βάρος του οικογενειακού µυστικού περνάει πλέον στα νεότερα µέλη της. Τα τρία παιδιά, ο Στέργιος, ο Θάνος και η Άννα πρέπει να παρακάµψουν όλα όσα έµαθαν µεγαλώνοντας, να γνωρίσουν από την αρχή τον εαυτό τους και να φτιάξουν µια νέα ζωή, πιο αληθινή µεταξύ τους. Μέρος του να έχεις µια πατρίδα, του να ζεις σε µια χώρα, είναι να µετέχεις στην ιστορία της. Είναι, όµως, κάποιες οικογένειες που ζητούν τόσα πολλά από τα µέλη τους που δεν τους αφήνουν δυνάµεις για να ζήσουν τίποτα έξω και πέρα από αυτές.¨

Γιούλα Μπούνταλη, συνσεναριογράφος, Άννα – περιοδικό Μοτέρ, Σεπτέμβριος 2009

Part of belonging to a family means sharing its secrets: events of the past, that you are not consciously aware of but have been there all around you, silently, ever since you were born. But maybe there comes a time when this silence breaks and truth comes to light.

In Homeland two time-lines intercross: in the first we see the events that lead a woman to give one of her two sons up for adoption by her brother, in the hopes that he and his wife would offer her son a better future. After the adoption this boy will grow up seeing his natural mother only a few times, he will scarcely know his older brother, and he will come to love as a sister his first cousin. The second time-line of the film is the present, 20 years after, when the truth of his adoption comes to light and the burden of the family secret passes over to the shoulders of the younger generation. The three children, Stergios, Anna and Thanos must leave behind them everything they have known as real, find out from the beginning who they really are, and build a new, truer life between them.

Part of having a homeland, of being a citizen of a country is to actively participate in its history. But some families demand so much of their members that in the end they leave them with no strength to have any life outside and beyond.

Youla Boudali, screenwriter / Anna – Moter magazine, September 2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: